تخریب و تخلیه غرفه

13 قانون مهم در تخلیه و تخریب غرفه که باید بدانید تا جریمه نشوید.

قوانین تخلیه و تخریب غرفه در نمایشگاه های ایران :

در زمان ساخت و تخلیه و تخریب غرفه های نمایشگاهی  باید به چند نکته ی مهم توجه کرد. تا از وقوع خطر های احتمالی در غرفه جلوگیری کرد. این نکات عبارتند از:

نکات مربوط به جمع کردن غرفه نمایشگاهی

قوانین تخلیه غرفه در نمایشگاه

 1. نکته ی اول که باید به آن توجه کنید این است. که در زمان نصب دیواره ها یا تخلیه و تخریب غرفه ، توسط شرکت غرفه سازی باید سطح زمین و زیر دیواره های غرفه، پوشش مناسبی قرار گیرد. تا به کف سالن نمایشگاه آسیبی نرسد.
 2. استفاده ی پیچ و انواع میخ ها ، انواع چسب، پونز یا وسیله های مشابه همچنین مته بدون مجوز در ساخت غرفه نمایشگاهی ممنوع است. هر خسارت وارده ای در جمع آوری غرفه حتی با وجود مجوز به عهده غرفه سازان است.
 3. استفاده از  مواد کم کیفیت دارای مواد شیمیایی و به کار گیری اسفنج های مصنوعی دو طرفه و موادی که پاک شدن اشان مشکل است در غرفه سازی کاملا ممنوع است .
 4. از مورد های مهمی که باید رعایت شود این است. که تحویل مکان غرفه سازی شده در حالت قبل به مدیریت سالن ، ترمیم خسارت های وارده که به دلیل عدم رعایت قوانین به وجود آمده. به عهده غرفه داران است. پس برای آشنایی کامل درباره غرفه سازی مطلب لینک شده را کامل مطالعه کنید.
 5. استفاده از روش هایی که خسارت های کمتری به سالن وارد کند الزامی است. مثلا میتوانید سقف های کاذب استاندارد جهت جلوگیری از آسیب به کف سالن در طراحی غرفه به غرفه ساز پیشنهاد دهید.
 6. توجه کنید که چسباندن عکس برگردان یا بنر تبلیغاتی  به هر قسمت از ساختمان نمایشگاه یا سالن نمایشگاهی ممنوع بوده. هنگام تخلیه و تخریب غرفه هزینه حذف کردن و ترمیم  را باید غرفه داران بپردازند.
 7. برای تعیین محل غرفه و علامت گذاری برای کف از گچ های پاک شدنی و نوارهای تایید شده میتوانید استفاده کنید. اجازه ای برای علامت با اجسام دیگری ندارید. در صورت استفاده هزینه پاک کردن این علامت ها به جریمه غرفه داران منجر میشود .
 8. غرفه سازانی که در جهت نصب پایه ها و سازهی غرفه ازحفر سوراخ در زمین غرفه و دیوار و فضای نمایشگاه اقدام کنند. این خسارت در زمان تخلیه و تخریب غرفه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.
 9. از موارد دیگر که شرکت های غرفه ساز باید با آن آشنا باشد، هرگونه نیاز فنی در سالن (مانند انشعاب برق، تابلو برق، انشعاب آب وغیره) را باید با مدیر سالن هماهنگ کنند.
 10. اگر عدم اتمام عملیات غرفه سازی از سوی شرکتهای ساخت غرفه به موقع نباشد. و با توجه به اینکه تاخیر موجب بروز مشکلات در اجرای نمایشگاه میشود و چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید. برگزار کننده نمایشگاه می تواند از شرکت کننده ادعای پرداخت خسارت کند.
 11. به هیچ عنوان نباید تجهیزات غرفه سازی و یا مصالح و وسایل اضافی در پشت غرفه های مجاور قرار بگیرد.
 12.  آماده سازی تجهیزات غرفه و چینش کالاها و تخلیه مواد اضافی غرفه سازی  باید حداقل هشت ساعت قبل ازشروع نمایشگاه پایان یابد. غیر از این چنانچه حراست نمایشگاه درب سالن را ببندد. هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود و متاخرین می باید سریعا باقیمانده تجهیزات غرفه سازی خود را از سالن خالی و  به نظافت غرفه خود و اطراف و خروج از سالن اقدام کنند.
 13. عملیات ساخت ساز غرفه باید در خارج از محوطه نمایشگاه فقط به شکل مونتاژ صورت گیرد.

برای آشنایی و داشتن چک لیست کار هایی  که بهتر است قبل از شروع برگزاری نمایشگاه انجام شود حتما مطالعه کنید.