نمونه کار ها طراحی غرفه اکسپو تبریز

طراحی غرفه و ساخت اکسپو دانلود فايل pdf رزومه گروه  (کليک کنيد)

مهندسین مشاور تل تاو

 غرفه لابراتوار نلا

غرفه سنا درب

ساختمان اداری نمایشگاه تبریز

زرین کورین

رنزو

 ربع رشیدی رینوتکس

نمایشگاه فرش تبریز

 غرفه همراه اول

کفش چی چی

 غرفه کفش اصیل

شرکت پست 

سینا پلیمر پارس

ساپکو

 غرفه چرم شکوه

آذرخش رادیاتور مانگار 

pmk

 غرفه اکسی درم

طراوت طبیعت طب

 غرفه کفش فرزانه

غرفه نمایشگاهی صبا باتری

غرفه شرکت کلاو

غرفه گیربکس اتوماتیک دهقان

غرفه آران موتور

غرفه گروه تولیدی و بازگانی سامفر گیتی تامین صنعت

غرفه الیتک پارت

غرفه پویان قطعه ایرانیان

غرفه ارو فیلتر المنت