نمونههکار نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز

نمایشگاه مصالح ساختمانی و شروع به کار در سال 1399

نمایشگاه بین المللی تبریز در حال برگزاری نمایشگاه مصالح ساختمانی از سوم تا ششم تیر ماه سال 1399 میباشد.

این نمایشگاه در چندین سال نمایشگاهی طبق روال سال های عادی برپاشده. سالن های نمایشگاه تبریز را شرکتهای تولیدی و حرارتی برودتی و درب و پنجره و تکنولوژی های ساختمان تکمیل کرده اند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.