تصاویر و فیلم های نمایشگاه تبریز

تصاوير نمايشگاه تبريز

سايت نمايشگاه بين­‌المللی تبريز يکی از زيباترين سايت‌های نمايشگاهی است که سالن‌های نمايشگاه در داخل فضای سبز زيبايي قرار دارند و دسترسی به سالن‌های نمايشگاه از ميان اين فضا است. سالن‌های نمايشگاه تبريز نيز هرکدام طراحی و کاربرد خاص خود را دارند. بازديدکنندگان علاوه بر استفاده از نمايشگاه‌ها، میتوانند اوقات مناسبی را در اين فضا سپری کنند.

نمايشگاه تبريز در گذر زمان

محل نمايشگاه بين­‌المللی تبريز قبل از ساخت در سال 1373 شامل کوه و دره و بيابان بی آب و علف بدون يک عدد درخت و هرگونه آثار آبادانی بود. اين نمايشگاه از زمان شروع ساخت تا زمان حاضر فراز و نشيبهای فراوانی را شاهد بوده است. تصاوير و فيلم‌های زير گوشه­ای از مراحل ساخت و ساز نمايشگاه را در طول زمان نشان می­‌دهند.